Pagpadayon

Sustainability nga Panan-awon

Sustainability Vision Corporate Social responsibilidad

Kami nagtuo nga ang kinabuhi sa mga tawo kinahanglan nga mapauswag gikan sa pagtrabaho alang ug uban sa Micen.Naghatag kami og balik sa mga komunidad diin nagpuyo ug nagtrabaho ang among mga tawo, ug ang among panguna nga mga mithi gi-summarize sa duha ka pulong-pagsalig ug pagtahud.Ang mga miyembro sa among team gisaligan nga mohimo og inisyatiba, mangutana ug magmaisogon.Girespeto namo ang usag usa isip indibidwal, girespeto namo ang planeta nga among gimahal, ug patas ang among pagtagad sa tanang stakeholders ug partner.